Katedra pedológie a geológie (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Cudzorodé látky a hygiena pôd
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Ekológia pôdy
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
443A101Geológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
Geomorfológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A302Hydrogeológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0115-BChémia pôdy a organickej hmotyZS 2020/2021 - FAPZ
443A402ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
443A407Modely bilancie pôdnej organickej hmotyZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A029_NPôdna chémia2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
443A106Základy pedológieZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Biológia pôdy
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0114-BLS 2020/2021 - FAPZ
Geo-pedológia národných parkov Slovenska
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0251-BHygiena pôdy
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0117-BKurz mineralógie a petrológieLS 2020/2021 - FAPZ
Pedológia a základy geológieLS 2020/2021 - FAPZ
443A404LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.