Katedra pedológie a geológie (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0112-IAntropizácia pôdyZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
PHD_A028_NCudzorodé látky a hygiena pôd2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
PHD_A046_NEkológia pôdy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
443A101GeológiaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0114-BGeomorfológiaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A302HydrogeológiaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0251-BHygiena pôdyZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
A15-0115-BChémia pôdy a organickej hmotyZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
443A402Informačný systém o pôdachZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0116-BKlasifikácia pôdZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
443A407Modely bilancie pôdnej organickej hmotyZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
A15-0118-BPedológia a základy geológieZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
PHD_A051_NPôdna fyzika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
PHD_A029_NPôdna chémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A106Základy pedológieZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0113-BBiológia pôdyLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
A15-0114-BGeomorfológiaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A406Geo-pedológia národných parkov SlovenskaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0251-BHygiena pôdyLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
A15-0115-BChémia pôdy a organickej hmotyLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
A15-0117-BKurz mineralógie a petrológieLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0118-BPedológia a základy geológieLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A404Terénny prieskum a mapovanie pôdLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0112-IAntropizácia pôdyZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
443A101GeológiaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0114-BGeomorfológiaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A302HydrogeológiaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0251-BHygiena pôdyZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
A15-0115-BChémia pôdy a organickej hmotyZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
443A402Informačný systém o pôdachZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0116-BKlasifikácia pôdZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
443A407Modely bilancie pôdnej organickej hmotyZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
A15-0118-BPedológia a základy geológieZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A106Základy pedológieZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0113-BBiológia pôdyLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
A15-0114-BGeomorfológiaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A406Geo-pedológia národných parkov SlovenskaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0251-BHygiena pôdyLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Nora Polláková, PhD.
A15-0115-BChémia pôdy a organickej hmotyLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
A15-0117-BKurz mineralógie a petrológieLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
A15-0118-BPedológia a základy geológieLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
443A404Terénny prieskum a mapovanie pôdLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.