Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_A122_NAplikácia etológie v chove HZ2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Biomechanika a výkonnosť koní2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZdoc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
PHD_A307_N2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A124_N2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A133_NNepriame úžitkové vlastnosti HD2019/2020 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Plemenárska práca v chove koní
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Systémy výroby mäsa2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Technika chovu a výkrmu ošípaných
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
PHD_A134_N2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0130-BEtológia
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Hiporehabilitácia
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0133-B
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0136-B
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0140-BKurz jazdectva pre začiatočníkovLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0141-IManažment a technológia chovu HDLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0142-IManažment a technológia chovu HZ
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
Manažment chovu ošípanýchLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0149-BLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0152-BTestovanie výkonnosti koní
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0153-I
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
A15-0232-BŽivočíšna produkcia pre výživu ľudí
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Živočíšna výroba
LS 2019/2020 - FAPZ
Živočíšna výroba I.
LS 2019/2020 - FAPZ

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
PHD_A122_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Biomechanika a výkonnosť koní2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0130-BZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Etológia a welfare hospodárskych zvierat
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Hiporehabilitácia
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Chov exotických párno a nepárnokopytníkovZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0135-IChov koní
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Chov kôzZS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Integrovaná živočíšna výrobaZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A307_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0137-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0138-BJazdectvo II.ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0139-BZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0140-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0142-IManažment a technológia chovu HZZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
A15-0146-BZS 2020/2021 - FAPZ
Manažment chovu koníZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
Manažment chovu ošípanýchZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A124_NModelovanie produkčných systémov v chove HZ2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
PHD_A133_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A132_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A165_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
PHD_A130_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0152-BTestovanie výkonnosti koní
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0153-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
Živočíšna produkcia a výroba
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Živočíšna výroba
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0157-BŽivočíšna výroba I.
ZS 2020/2021 - FAPZ
EtológiaLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0132-BHiporehabilitáciaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0133-BHistória a šľachtenie koní na SlovenskuLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
Integrovaná živočíšna výroba
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0138-BLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0139-BLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0141-IManažment a technológia chovu HDLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0142-IManažment a technológia chovu HZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0143-IManažment a technológia chovu ošípanýchLS 2020/2021 - FAPZ
Manažment a technológia chovu oviec a kôzLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0146-BManažment chovu HDLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Manažment chovu koní
LS 2020/2021 - FAPZ
Manažment chovu ošípaných
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
A15-0149-BLS 2020/2021 - FAPZ
Testovanie výkonnosti koníLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marko Halo, PhD.
A15-0153-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0232-BLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
A15-0156-BŽivočíšna výroba
LS 2020/2021 - FAPZ
Živočíšna výroba I.LS 2020/2021 - FAPZ