Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FAPZ, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A020_NAgronómia trávnych porastov2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
PHD_A013_NEkológia trávnych porastov2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
PHD_A059_NProdukčný proces poľných krmovín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
PHD_A052_NTeoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0158-BKrmovinárstvoLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0224-BKrmoviny v potravinovom reťazciLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0225-ILúkarstvo a pasienkárstvoLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0159-ILúkarstvo a trávne porastyLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
621A507Pasienkárstvo a trávne porastyLS 2018/2019 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
621A110Špeciálne trávnikárstvoLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
621A361Športové trávnikyLS 2018/2019 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
621A338TrávnikárstvoLS 2018/2019 - FAPZIng. Peter Kovár, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A020_NAgronómia trávnych porastov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
PHD_A013_NEkológia trávnych porastov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
A15-0158-BKrmovinárstvoZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0224-BKrmoviny v potravinovom reťazciZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0225-ILúkarstvo a pasienkárstvoZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
621A230Mimoprodukčné funkcie prírodných zdrojovZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
A15-0160-IPoľné krmovinárstvoZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
PHD_A059_NProdukčný proces poľných krmovín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
621A110Špeciálne trávnikárstvoZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
PHD_A052_NTeoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
621A338TrávnikárstvoZS 2019/2020 - FAPZIng. Peter Kovár, PhD.
A15-0158-BKrmovinárstvoLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0224-BKrmoviny v potravinovom reťazciLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0225-ILúkarstvo a pasienkárstvoLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0159-ILúkarstvo a trávne porastyLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
621A507Pasienkárstvo a trávne porastyLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
621A110Špeciálne trávnikárstvoLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0161-BŠportové trávnikyLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
621A338TrávnikárstvoLS 2019/2020 - FAPZIng. Peter Kovár, PhD.