Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ekológia a biológia burín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Metódy regulácie zaburinenosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A066_NPestovanie a spracovanie liečivých rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0163-BLiečivé rastliny
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0164-ILS 2019/2020 - FAPZ
Ochrana rastlín proti burinám
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Regulačné systémy v záhradníctveLS 2019/2020 - FAPZIng. Jozef Smatana, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
Základy farmakognózie a fytoterapie
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0177-BZáklady herbológie
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0178-BLS 2019/2020 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Liečivé rastlinyZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A048_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0164-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
PHD_A066_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0166-IPodporné programy rozvoja vidieka
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0170-IZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
PHD_A040_NTeória udržateľných poľnohospodárskych systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0253-BZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
Vidiecky turizmus a agroturizmusZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0175-BVývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0177-BZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0178-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0163-BLiečivé rastlinyLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Ochrana rastlín proti burinám
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0168-ILS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
Regulačné systémy v záhradníctve
LS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Jozef Smatana, PhD.
A15-0239-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
Základy herbológieLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0178-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.