Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A045_NAgroenvironmentálne indikátory udržateľnosti2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
PHD_A049_NEkológia a biológia burín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
PHD_A048_NMetódy regulácie zaburinenosti2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
PHD_A066_NPestovanie a spracovanie liečivých rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
PHD_A040_NTeória udržateľných poľnohospodárskych systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0163-BLiečivé rastlinyLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0164-INáuka o burináchLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0165-IOchrana rastlín proti burinámLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0168-IProjektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémovLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0169-BRegulačné systémy v záhradníctveLS 2019/2020 - FAPZIng. Jozef Smatana, PhD.
A15-0173-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RVLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0174-BVidiecky turizmus a agroturizmusLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0175-BVývoj poľnohospodárstva a vidieka na SlovenskuLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0176-IZáklady farmakognózie a fytoterapieLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0177-BZáklady herbológieLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0178-BZáklady udržateľného poľnohospodárstvaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A045_NAgroenvironmentálne indikátory udržateľnosti2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
PHD_A049_NEkológia a biológia burín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0163-BLiečivé rastlinyZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
PHD_A048_NMetódy regulácie zaburinenosti2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0164-INáuka o burináchZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
PHD_A066_NPestovanie a spracovanie liečivých rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0166-IPodporné programy rozvoja vidiekaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0170-ISpoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilierZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
PHD_A040_NTeória udržateľných poľnohospodárskych systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0253-BUdržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0174-BVidiecky turizmus a agroturizmusZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0175-BVývoj poľnohospodárstva a vidieka na SlovenskuZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0177-BZáklady herbológieZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0178-BZáklady udržateľného poľnohospodárstvaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0163-BLiečivé rastlinyLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0164-INáuka o burináchLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0165-IOchrana rastlín proti burinámLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0168-IProjektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémovLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0169-BRegulačné systémy v záhradníctveLS 2020/2021 - FAPZIng. Jozef Smatana, PhD.
A15-0239-BUdržateľná produkcia potravínLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0173-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RVLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0174-BVidiecky turizmus a agroturizmusLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0175-BVývoj poľnohospodárstva a vidieka na SlovenskuLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0176-IZáklady farmakognózie a fytoterapieLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0177-BZáklady herbológieLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0178-BZáklady udržateľného poľnohospodárstvaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.