Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FAPZ, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_A045_NAgroenvironmentálne indikátory udržateľnosti
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0163-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
PHD_A048_NMetódy regulácie zaburinenosti
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Náuka o burinách
ZS 2020/2021 - FAPZ
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Podporné programy rozvoja vidieka
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0170-ISpoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilierZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A040_NTeória udržateľných poľnohospodárskych systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
Vidiecky turizmus a agroturizmus
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0175-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0177-BZáklady herbológie
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0163-BLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
Ochrana rastlín proti burinámLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0168-I
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0169-BRegulačné systémy v záhradníctveLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
A15-0173-ILS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na SlovenskuLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0176-IZáklady farmakognózie a fytoterapieLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0177-BZáklady herbológie
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Základy udržateľného poľnohospodárstvaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.