Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_A045_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A048_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Teória udržateľných poľnohospodárskych systémov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Liečivé rastliny
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Náuka o burinách
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0165-ILS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RVLS 2019/2020 - FAPZ
Vidiecky turizmus a agroturizmus
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0175-BVývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0176-IZáklady farmakognózie a fytoterapie
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0177-BZáklady herbológie
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ekológia a biológia burín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Liečivé rastlinyZS 2020/2021 - FAPZ
Metódy regulácie zaburinenosti2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0164-INáuka o burinách
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
PHD_A066_NPestovanie a spracovanie liečivých rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
PHD_A040_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0253-BZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
Vidiecky turizmus a agroturizmus
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
Základy udržateľného poľnohospodárstvaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Náuka o burinách
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0165-IOchrana rastlín proti burinám
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0168-ILS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
Regulačné systémy v záhradníctve
LS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Jozef Smatana, PhD.
A15-0239-BUdržateľná produkcia potravínLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0173-IUdržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0174-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
A15-0177-B
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0178-BZáklady udržateľného poľnohospodárstva
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.