Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázev předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
Biológia laktácie zvierat2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Fyziológia a patológia reprodukcie zvierat2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Chov a choroby psov a mačiekZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Chov laboratórnych zvieratZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0182-BImunológia a endokrinológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
Infekcie a intoxikácieZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0184-BZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A152_NPatofyziológia výživy2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0185-IReprodukčná toxikológiaZS 2020/2021 - FAPZ
Špeciálna reprodukcia zvierat
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0188-IToxikológia potravín
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A022_NToxikológia vo výžive
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0227-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0179-BLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0180-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-BChov laboratórnych zvieratLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Infekcie a intoxikácie
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0184-BLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
Špeciálna zoohygiena
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0189-BVšeobecná reprodukcia zvierat
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0190-B
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.