Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A072_NAplikovaná morfológia a histopatológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
PHD_A313_NBiológia laktácie zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
PHD_A075_NFyziológia a patológia reprodukcie zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
PHD_A143_NChoroby zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0180-BChov a choroby psov a mačiekZS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-BChov laboratórnych zvieratZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
PHD_A084_NImunoendokrinológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0182-BImunológia a endokrinológiaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0183-IInfekcie a intoxikácieZS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0184-BMorfológia stavovcovZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
PHD_A152_NPatofyziológia výživy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0185-IReprodukčná toxikológiaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0186-IŠpeciálna reprodukcia zvieratZS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0187-IŠpeciálna zoohygienaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0188-IToxikológia potravínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
PHD_A022_NToxikológia vo výžive2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0189-BVšeobecná reprodukcia zvieratZS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0190-BVšeobecná zoohygienaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0227-IVýživa a metabolické poruchy zvieratZS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0179-BAnatómia hospodárskych zvieratLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0180-BChov a choroby psov a mačiekLS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-BChov laboratórnych zvieratLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0182-BImunológia a endokrinológiaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0183-IInfekcie a intoxikácieLS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0184-BMorfológia stavovcovLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0187-IŠpeciálna zoohygienaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0188-IToxikológia potravínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0189-BVšeobecná reprodukcia zvieratLS 2019/2020 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0190-BVšeobecná zoohygienaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0180-BChov a choroby psov a mačiekZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-BChov laboratórnych zvieratZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0182-BImunológia a endokrinológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0183-IInfekcie a intoxikácieZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0184-BMorfológia stavovcovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0185-IReprodukčná toxikológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0186-IŠpeciálna reprodukcia zvieratZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0187-IŠpeciálna zoohygienaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0188-IToxikológia potravínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0189-BVšeobecná reprodukcia zvieratZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0190-BVšeobecná zoohygienaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0227-IVýživa a metabolické poruchy zvieratZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0179-BAnatómia hospodárskych zvieratLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0180-BChov a choroby psov a mačiekLS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-BChov laboratórnych zvieratLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0182-BImunológia a endokrinológiaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0183-IInfekcie a intoxikácieLS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0184-BMorfológia stavovcovLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0236-BPatofyziológia človekaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0187-IŠpeciálna zoohygienaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0188-IToxikológia potravínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0189-BVšeobecná reprodukcia zvieratLS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0190-BVšeobecná zoohygienaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.