Katedra výživy ľudí (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
PHD_A074_NAlimentológia2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
PHD_A088_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0194-IDietetika a dietológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Klinická výživa I.
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Medicínske aspekty v hipoterapiiZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0199-BZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0200-INutričná epidemiológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
Počítačové aplikácie vo výžive ľudíZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0203-IZS 2020/2021 - FAPZIng. Jana Kopčeková, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
PHD_A087_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Výživa a metabolické poruchy človekaZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
Výživa detí
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0192-BBiochémia výživy ľudí
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0193-BDejiny výživy a stravovania
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Dietetika a dietológia
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0196-IKlinická výživa II.
LS 2020/2021 - FAPZ
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0198-BMedicínske aspekty v hipoterapiiLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0202-I
LS 2020/2021 - FAPZ
Šport a výživaLS 2020/2021 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0206-BLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0210-BLS 2020/2021 - FAPZIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.