Katedra výživy ľudí (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
PHD_A074_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Aplikovaná výživa ľudí2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Epidemiológia humánnej výživy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Veda o výžive ľudí2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0193-B
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0194-I
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Klinická výživa II.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZIng. Petra Lenártová, PhD.
A15-0202-IPotravinová bezpečnosťLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Šport a výživa
LS 2019/2020 - FAPZ
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0206-BÚprava potravín a stravovanie
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0228-I
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0209-IVýživa detíLS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_A074_NAlimentológia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A088_NAplikovaná výživa ľudí
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0192-BBiochémia výživy ľudí
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0194-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
PHD_A094_NEpidemiológia humánnej výživy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0195-IKlinická výživa I.ZS 2020/2021 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
PHD_A093_NLiečebná výživa
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0200-INutričná epidemiológiaZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0201-BPočítačové aplikácie vo výžive ľudíZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Potravinová bezpečnosťZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0203-IPsychológia výživyZS 2020/2021 - FAPZIng. Jana Kopčeková, PhD.
A15-0204-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Veda o výžive ľudí
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0228-IVýživa a metabolické poruchy človekaZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0208-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0209-IZS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0193-B
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0196-IKlinická výživa II.
LS 2020/2021 - FAPZ
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Medicínske aspekty v hipoterapii
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0205-I
LS 2020/2021 - FAPZ
Úprava potravín a stravovanie
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0228-I
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0210-B
LS 2020/2021 - FAPZ