Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Hodnotenie krmív2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
PHD_A077_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Systémy výživy zvierat
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A086_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A081_NZdroje výživy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Konzervovanie a úprava krmívLS 2019/2020 - FAPZ
Kŕmenie neprežúvavcovLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0213-IKŕmenie prežúvavcovLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Hodnotenie krmív
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Konzervačné fermentácie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0211-BZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0212-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0213-IKŕmenie prežúvavcovZS 2020/2021 - FAPZ
Krmivárske technológie
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0216-IKŕmne zmesi
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0217-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
Systémy výživy zvierat
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0222-BVýživa zvieratZS 2020/2021 - FAPZ
Zdroje výživy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0211-BLS 2020/2021 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0212-I
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0213-ILS 2020/2021 - FAPZ
Výživa zvieratLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0223-B
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.