Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_E015_NAplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0134-IBioštatistické metódyZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0135-BBioštatistikaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
PHD_E002_NBioštatistika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0136-IData MiningZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0137-IDemografické metódy a analýzyZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0139-BEkonometria IZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0140-IEkonometria IIZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E046_NEkonometria III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E043Ekonometrické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0143-BKvantitatívna mikroekonómiaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
PHD_E015Kvantitatívne metódy v ekonómii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0148-BMatematická štatistikaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E010Metodika a metodológia vedeckej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_U018_NMetódy a techniky hodnotenia socio-ekonomického rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0149-IMetódy hodnotenia efektívnosti a produktivityZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0151-IMikroekonomická analýzaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0152-IModelovanie regionálneho rozvojaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0155-BOperačný výskum - Teória rozhodovaniaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
462E304Podnikovohospodárska štatistikaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
PHD_E058_NSpotrebiteľské správanie sa domácností2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0157-IStochastické modely a simulácieZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0158-ISystémy na podporu matematického modelovaniaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0159-ISystémy na podporu štatických analýzZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
PHD_E040_NŠtatistické metódy II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0162-BŠtatistika I AZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E055_NŠtatistika III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
462E407Teória hierZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0166-IViacrozmerná štatistická analýzaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0138-BDemografické modelovanieLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
314E402Ekonometria ILS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0141-IFinančné a poistné modelovanieLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0142-BKvantitatívna makroekonómiaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0145-IKvantitatívne metódy v marketinguLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0146-IMakroekonomická analýzaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0147-IManažérska štatistika a ekonometriaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0150-IMetódy prognózovaniaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0153-IModelovanie rizikaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0154-BOperačný výskum - Optimálne programovanieLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
461E001Operačný výskum - Teória rozhodovaniaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0156-BPodnikovohospodárska štatistikaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0160-BŠtatistická analýzaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
462E001Štatistické metódyLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0162-BŠtatistika I ALS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0163-BŠtatistika I BLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0164-ITeória hierLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0165-BTeória pravdepodobnostiLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_E015_NAplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0134-IBioštatistické metódyZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0135-BBioštatistikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
PHD_E002_NBioštatistika II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0136-IData MiningZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0137-IDemografické metódy a analýzyZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0139-BEkonometria IZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0140-IEkonometria IIZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E046_NEkonometria III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E043Ekonometrické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0143-BKvantitatívna mikroekonómiaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
PHD_E015Kvantitatívne metódy v ekonómii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0148-BMatematická štatistikaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E010Metodika a metodológia vedeckej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0149-IMetódy hodnotenia efektívnosti a produktivityZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0151-IMikroekonomická analýzaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0152-IModelovanie regionálneho rozvojaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0155-BOperačný výskum - Teória rozhodovaniaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
462E304Podnikovohospodárska štatistikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
PHD_E058_NSpotrebiteľské správanie sa domácností2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0157-IStochastické modely a simulácieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0158-ISystémy na podporu matematického modelovaniaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0159-ISystémy na podporu štatických analýzZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
PHD_E040_NŠtatistické metódy II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0162-BŠtatistika I AZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E055_NŠtatistika III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
462E407Teória hierZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0166-IViacrozmerná štatistická analýzaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0138-BDemografické modelovanieLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
314E402Ekonometria ILS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0141-IFinančné a poistné modelovanieLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0142-BKvantitatívna makroekonómiaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0145-IKvantitatívne metódy v marketinguLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0146-IMakroekonomická analýzaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0147-IManažérska štatistika a ekonometriaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0150-IMetódy prognózovaniaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0153-IModelovanie rizikaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0154-BOperačný výskum - Optimálne programovanieLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
461E001Operačný výskum - Teória rozhodovaniaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0156-BPodnikovohospodárska štatistikaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0160-BŠtatistická analýzaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
462E001Štatistické metódyLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0162-BŠtatistika I ALS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0163-BŠtatistika I BLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0164-ITeória hierLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0165-BTeória pravdepodobnostiLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.