Dekanát TF (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M023Dizertačná práca
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Experimentálna práca 12019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M303_NExperimentálna práca 2
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Projekt dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Záverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
PHD_M301_NZáverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
LS 2019/2020 - TF
T15-0004-B
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Seminár k diplomovej práciLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0006-BŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Štátna inžinierska skúškaLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M302_NExperimentálna práca 12020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M303_NExperimentálna práca 22020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Experimentálna práca 3
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M079_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M080_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M001_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Úvod do štúdia
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
PHD_M301_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
LS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0002-BLS 2020/2021 - TF
Prevádzková prax
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0004-BSeminár k bakalárskej práci
LS 2020/2021 - TF
Seminár k diplomovej práci
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0006-BŠtátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
LS 2020/2021 - TF