Dekanát TF (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - TF, LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_M023Dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M302_NExperimentálna práca 12019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M303_NExperimentálna práca 22019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M304_NExperimentálna práca 32019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M079_NMetodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M300Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
PHD_M300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
PHD_M080_NProjekt dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
PHD_M001_NŠtátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
T15-0008-BÚvod do štúdiaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
PHD_M301Záverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
T15-0001-IDiplomová praxLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0002-BOdborná praxLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0003-BPrevádzková praxLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0004-BSeminár k bakalárskej práciLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0005-ISeminár k diplomovej práciLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
T15-0006-BŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
T15-0007-IŠtátna inžinierska skúškaLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.