Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Dopravná a manipulačná technika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M057_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M056_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
PHD_M059_NChladiaca technika v doprave2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M054_NLogistika dopravy2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Optimalizácia úžitkových vlastností techniky2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M071_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M055_NSkúšanie dopravných a manipulačných strojov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
PHD_M021_NSušenie poľnohospodárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M062_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M058_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Automobilové spaľovacie motoryLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Dopravná technika
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0014-ILS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0018-ILegislatíva v cestnej doprave
LS 2019/2020 - TF
T15-0021-IMechanizmy komunálnej a manipulačnej techniky
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
LS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnika
LS 2019/2020 - TF
T15-0032-B
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0009-BAutomobilové spaľovacie motoryZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Dopravná a manipulačná technika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Dopravné a manipulačné zariadeniaZS 2020/2021 - TF
PHD_M057_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0012-BZS 2020/2021 - TF
Environmentálna technika
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
PHD_M059_NChladiaca technika v doprave2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0016-I
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0019-BZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Logistika dopravy2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0020-IZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
PHD_M030_NOptimalizácia úžitkových vlastností techniky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Prenosové systémy energie v dopr. a mani. strojoch2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0025-IZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M055_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M021_NSušenie poľnohospodárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
ZS 2020/2021 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0027-BZS 2020/2021 - TF
T15-0028-IZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M028_NTepelná technika v poľnohospodárstve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnikaZS 2020/2021 - TF
T15-0030-IVlastnosti motorových vozidielZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M062_NVplyv konštrukcie spaľovacích motorov na ekológiu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Využitie tepelných procesovZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Znižovanie emisií a spotreby energie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0009-BLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0010-IDopravná technika
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Environmentálne technológie
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0021-ILS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
LS 2020/2021 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Technika a vlastnosti mobilných zariadení
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnika
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF