Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - TF, LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_M061_NAlternatívne palivá pre spaľovacie motory2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0009-BAutomobilové spaľovacie motoryZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
PHD_M070_NDopravná a manipulačná technika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0011-BDopravné a manipulačné zariadeniaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
PHD_M057_NDynamika a bezpečnosť pohybu cestných vozidiel2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0012-BElektrické príslušenstvo vozidielZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0013-IEnvironmentálna technikaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M056_NHydraulické systémy v mobilných strojoch2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
PHD_M059_NChladiaca technika v doprave2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0016-IKomunálna technika pre údržbu a čistenieZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0017-BKonštrukcia a prevádzka vozidielZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
PHD_M054_NLogistika dopravy2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0020-IManipulačná technikaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0022-BMechanizmy motorových vozidielZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0023-BMotory na alternatívne paliváZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
PHD_M030_NOptimalizácia úžitkových vlastností techniky2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M071_NPrenosové systémy energie v dopr. a mani. strojoch2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0025-ISklady a skladové hospodárstvoZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M055_NSkúšanie dopravných a manipulačných strojov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
PHD_M021_NSušenie poľnohospodárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0026-BTekutinové mechanizmyZS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0027-BTeória a konštrukcia traktorovZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0028-ITeória manipulačnej technikyZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M031_NTeória motorových vozidiel2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M028_NTepelná technika v poľnohospodárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnikaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0030-IVlastnosti motorových vozidielZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M062_NVplyv konštrukcie spaľovacích motorov na ekológiu2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0031-IVyužitie tepelných procesovZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M058_NZnižovanie emisií a spotreby energie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0009-BAutomobilové spaľovacie motoryLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0010-IDopravná technikaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0014-IEnvironmentálne technológieLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0018-ILegislatíva v cestnej dopraveLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0021-IMechanizmy komunálnej a manipulačnej technikyLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0022-BMechanizmy motorových vozidielLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0024-IServisná logistikaLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0154-ITechnika a vlastnosti mobilných zariadeníLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnikaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0032-BZáklady logistikyLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.