Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M052_NAplikovaná informatika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M097_NSimulačné programovanie a datamining
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0035-IAplikovaná elektronika
LS 2019/2020 - TF
T15-0037-I
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
LS 2019/2020 - TF
T15-0040-BLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Elektrotechnika
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
T15-0043-B
LS 2019/2020 - TF
T15-0047-IProgramovanie 1
LS 2019/2020 - TF
Úvod do programovaniaLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
Algoritmy a dátové štruktúry
ZS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
T15-0034-BAplikačné programovanie
ZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná informatika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
AutomatizáciaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
PHD_M050_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Číslicová elektronikaZS 2020/2021 - TF
T15-0041-IZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
Mikrokontrolery v riadiacej technike
ZS 2020/2021 - TF
T15-0046-IModerné komunikačné prostriedkyZS 2020/2021 - TF
T15-0048-IZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Simulačné programovanie a datamining
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Martin Olejár, PhD.
T15-0051-BZS 2020/2021 - TF
Úvod do programovaniaZS 2020/2021 - TFprof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
T15-0053-BZáklady informatikyZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná elektronika
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Automatizácia technologických procesovLS 2020/2021 - TF
T15-0039-BElektroenergetika
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Informačné a databázové systémyLS 2020/2021 - TFIng. František Adamovský, PhD.
T15-0047-IProgramovanie 1
LS 2020/2021 - TF
T15-0052-BÚvod do programovania
LS 2020/2021 - TF