Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

KódNázev předmětu
Období
Garant
PHD_M047_N2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandská studia - TF
Inžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IZS 2020/2021 - TF
PHD_M048_N2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-BTechnická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.