Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Matematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M044_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2019/2020 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzika
LS 2019/2020 - TF
T15-0067-BLS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-IInžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0062-IZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-ILS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Úvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.