Katedra konštruovania strojov (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
PHD_M067_NAplikovaná mechanika2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Marian Kučera, PhD.
ZS 2020/2021 - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Metodické zásady konštruovania
2020/2021 - doktorandská studia - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Progresívne metódy konštruovaniaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Základy konštruovania
ZS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
T15-0070-IProgresívne metódy konštruovaniaLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0071-BLS 2020/2021 - TF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.