Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikovaná mechanika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
PHD_M063_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0070-ILS 2019/2020 - TF
T15-0071-B
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Aplikovaná mechanika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
T15-0155-IČasti strojov
ZS 2020/2021 - TF
Metodické zásady konštruovania2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0070-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0072-B
ZS 2020/2021 - TF
T15-0073-BZáklady konštruovania
ZS 2020/2021 - TF
T15-0070-IProgresívne metódy konštruovania
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Pružnosť a pevnosť
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.