Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
PHD_M017_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
PHD_M085_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
PHD_M094_NProgresívne technológie vo výrobnej technike2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Riadenie kvality2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Spoľahlivosť strojov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M014_NTribometria2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Experimentálne metódy vo výrobných technológiáchLS 2019/2020 - TF
T15-0078-BIntegrované systémy riadenia
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
LS 2019/2020 - TF
Konštrukčné materiály
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Manažérstvo rizika Bc
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0089-BNáuka o materiálochLS 2019/2020 - TF
T15-0090-BObrábanie a metrológia
LS 2019/2020 - TF
Počítačom podporovaná výrobaLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0094-BRiadenie projektovLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
T15-0152-BTechnológie výroby a montáže automobilovLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
T15-0074-IBOZP v odvetviach
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
CAx technológie
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Diagnostika strojov a zariadeníZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Inžinierstvo kvality produkcie (Ing)
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Konštrukcia a riadenie vozidiel
ZS 2020/2021 - TF
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
T15-0083-IKonštrukčné materiályZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0086-IManažérstvo údržby a opráv
ZS 2020/2021 - TF
T15-0087-BMateriály a technológieZS 2020/2021 - TF
Metrológia v riadení kvality
ZS 2020/2021 - TF
T15-0091-BOpravy strojových skupín
ZS 2020/2021 - TF
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
PHD_M085_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0093-I
ZS 2020/2021 - TF
Riadenie kvality2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0096-IZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
PHD_M088_NŠpeciálne materiály2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0099-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
T15-0100-ITribológia a tribotechnikaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Tribometria
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Výrobné stroje a zariadeniaZS 2020/2021 - TF
T15-0102-I
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Integrované systémy riadeniaLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
LS 2020/2021 - TF
T15-0083-IKonštrukčné materiályLS 2020/2021 - TF
T15-0084-BManažérstvo rizika BcLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Náuka o materiálochLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0090-BObrábanie a metrológia
LS 2020/2021 - TF
T15-0092-ILS 2020/2021 - TF
T15-0156-IPolymérne a kompozitné materiály a ich spracovanie
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0094-B
LS 2020/2021 - TF
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.
Simulácia výrobných procesovLS 2020/2021 - TF
Technológie výroby a montáže automobilovLS 2020/2021 - TF