Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Manažment technického rozvoja výrobných systémov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Plánovanie a vyhodnocovanie experimentov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Ťažbovo-dopravná technika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M039_NTechnický manažment závlahových systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Technika v lesníckej výrobe2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
PHD_M041_NVýroba a spracovanie biomasy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0113-IBioenergetika
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Ergonómia
LS 2019/2020 - TF
T15-0116-I
LS 2019/2020 - TF
T15-0117-IMechanizácia ochrany a výživy rastlín
LS 2019/2020 - TF
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Mechanizácia rastlinnej výrobyLS 2019/2020 - TF
T15-0122-BLS 2019/2020 - TF
Obchodovanie s technikou
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
LS 2019/2020 - TF
T15-0123-I
LS 2019/2020 - TF
Regionálna bioenergetika
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
LS 2019/2020 - TF
T15-0127-BLS 2019/2020 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0128-BRiadenie a plánovanie výrobyLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
T15-0133-ITechnika pre pozberové technológie
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
Technika pre zber poľných plodínLS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M075_NManažment technického rozvoja výrobných systémov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Mechanizácia poľnohospodárskej výrobyZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0120-BMechanizácia v záhradníctveZS 2020/2021 - TF
T15-0121-IMechanizácia vinárstva
ZS 2020/2021 - TF
Plánovanie a vyhodnocovanie experimentov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Poľnohospodárska technikaZS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Projektovanie výrobných systémov
ZS 2020/2021 - TF
Regionálna bioenergetikaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Riadenie prevádzky strojovZS 2020/2021 - TF
T15-0130-BStavebné stroje
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
PHD_M090_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
PHD_M039_NTechnický manažment závlahových systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0132-IZS 2020/2021 - TF
T15-0134-BTechnika pre vinohradníctvo a vinárstvo
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0136-I
ZS 2020/2021 - TF
Technika v agrokomplexe
ZS 2020/2021 - TF
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0140-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Bioenergetika
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0116-ILS 2020/2021 - TF
T15-0117-I
LS 2020/2021 - TF
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Mechanizácia rastlinnej výroby
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0122-BMetodika a tvorba odborného textuLS 2020/2021 - TF
T15-0153-ILS 2020/2021 - TF
Poľnohospodárska technika
LS 2020/2021 - TF
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0123-ILS 2020/2021 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
LS 2020/2021 - TF
Riadenie a obsluha obilných kombajnovLS 2020/2021 - TF
T15-0127-B
LS 2020/2021 - TF
Riadenie a plánovanie výrobyLS 2020/2021 - TF
T15-0130-BLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0137-ILS 2020/2021 - TF