Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M005_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Technológia a technika v chove zvierat
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
T15-0109-BLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
LS 2019/2020 - TFprof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0141-IBioinžinierstvo
ZS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
T15-0105-ICAD metódy v technickej praxiZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
T15-0106-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
Konštruktívna geometria
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
T15-0142-BMechanizácia živočíšnej výroby
ZS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
PHD_M092_NPoľnohospodárske a lesnícke stavby2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
Potravinárska technika
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
T15-0111-BZS 2020/2021 - TF
T15-0112-B
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M005_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Technika pre chov zvieratZS 2020/2021 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
PHD_M091_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Bezpečnosť technických systémovLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
T15-0106-IEnergetický audit
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0109-BLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF