Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - TF, LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_M096_NBezpečnosť techniky v poľnohospodárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
T15-0141-IBioinžinierstvoZS 2019/2020 - TFprof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
T15-0105-ICAD metódy v technickej praxiZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
T15-0106-IEnergetický auditZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
T15-0107-BKonštruktívna geometriaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
T15-0142-BMechanizácia živočíšnej výrobyZS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
T15-0109-BPočítačová grafika v technickej praxiZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
PHD_M092_NPoľnohospodárske a lesnícke stavby2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
T15-0144-IPotravinárska technikaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
T15-0110-IPrevádzkovanie a bezpečnosť technických zariadeníZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
T15-0145-BProcesná technikaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
T15-0146-BStacionárne dopravné zariadeniaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
T15-0111-BStavebná mechanika a stavebné materiályZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
T15-0112-BTechnické zariadenia budovZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
PHD_M005_NTechnika na spracovanie rastinných produktov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
T15-0148-ITechnika pre chov zvieratZS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
PHD_M091_NTechnológia a technika v chove zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
T15-0150-BZáklady potravinárskej technikyZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
T15-0104-IBezpečnosť technických systémovLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
T15-0106-IEnergetický auditLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
T15-0109-BPočítačová grafika v technickej praxiLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
T15-0147-BTechnika a technológie spracovania odpadovLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Roman Gálik, PhD.
T15-0149-BTechnológie v chove zvieratLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.