Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SlPK, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0037-IEkofyziológia plodín a drevínZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
PHD_A010_NEkofyziológia produkčného procesu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
PHD_A016Ekológia fotosyntézy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0038-BFyziológia rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A009_NFyziológia stresu rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A017_NFyziologická ekológia rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A025_NMetódy v ekofyziológii rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0039-IPatofyziológia rastlínZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0040-IProdukčná ekológia a klimatická zmenaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0041-IStresová fyziológia rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_K001Vedecké publikovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SlPKprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A008_NVšeobecná a produkčná ekológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0252-BEkofyziológia rastlínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0038-BFyziológia rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0231-BKlimatická zmena,produkcia a kvalita rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0040-IProdukčná ekológia a klimatická zmenaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
621A329Produkčná fyziológia záhradníckych rastlínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Marek Živčák, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0037-IEkofyziológia plodín a drevínZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
PHD_A010_NEkofyziológia produkčného procesu2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
PHD_A016Ekológia fotosyntézy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0038-BFyziológia rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A009_NFyziológia stresu rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A017_NFyziologická ekológia rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A025_NMetódy v ekofyziológii rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0039-IPatofyziológia rastlínZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0235-BPotravinová a nutričná biológia rastlínZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marek Živčák, PhD.
A15-0040-IProdukčná ekológia a klimatická zmenaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0041-IStresová fyziológia rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A008_NVšeobecná a produkčná ekológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0252-BEkofyziológia rastlínLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0038-BFyziológia rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0231-BKlimatická zmena,produkcia a kvalita rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0040-IProdukčná ekológia a klimatická zmenaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
621A329Produkčná fyziológia záhradníckych rastlínLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marek Živčák, PhD.