Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - SlPK, LS 2020/2021 - FAPZ, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
A15-0037-IEkofyziológia plodín a drevínZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
PHD_A010_NEkofyziológia produkčného procesu2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0038-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A009_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A017_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_A025_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Patofyziológia rastlínZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0235-BPotravinová a nutričná biológia rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0041-IStresová fyziológia rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
PHD_K0012020/2021 - doktorandské štúdiá - SlPKprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Všeobecná a produkčná ekológia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0037-IEkofyziológia plodín a drevín
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
A15-0252-B
LS 2020/2021 - FAPZ
Fyziológia rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
A15-0040-I
LS 2020/2021 - FAPZ
Produkčná fyziológia záhradníckych rastlínLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marek Živčák, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.