Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A144_NBiodiverzita vlastností hospodárskych zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A146_NBiometrika v živočíšnej produkcii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
PHD_A142_NGenetické hodnotenie hospodárskych zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A097_NGenetika živočíchov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A102_NGenomika a proteomika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A104_NKvantitatívna genetika živočíchov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A099_NMapovanie genómu zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A305_NNutričná genetika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A079_NSelekcia a plemenitba hospodárskych zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
PHD_A150_NVývojová genetika zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0042-IBiodiverzita v populáciách hospodárskych zvieratLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0043-IBiometrikaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0046-IGenetické technológie živočíchovLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0047-BGenetikaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0050-BMetodika vypracovania záverečnej práceLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0052-INutričná genomikaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0054-IŠľachtenie hospodárskych zvieratLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0056-BVšeobecná zootechnikaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0042-IBiodiverzita v populáciách hospodárskych zvieratZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A144_NBiodiverzita vlastností hospodárskych zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0043-IBiometrikaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
PHD_A146_NBiometrika v živočíšnej produkcii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0044-IEkogenetikaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A142_NGenetické hodnotenie hospodárskych zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0046-IGenetické technológie živočíchovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0047-BGenetikaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0234-BGenetika človekaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0048-IGenetika populáciíZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A097_NGenetika živočíchov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A102_NGenomika a proteomika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
PHD_A104_NKvantitatívna genetika živočíchov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A099_NMapovanie genómu zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0050-BMetodika vypracovania záverečnej práceZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0051-IMolekulová genetika a imunogenetikaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
PHD_A305_NNutričná genetika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0052-INutričná genomikaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0053-BPríprava projektov v pôdohospodárstveZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A079_NSelekcia a plemenitba hospodárskych zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0054-IŠľachtenie hospodárskych zvieratZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0055-IŠľachtiteľské programy v chove zvieratZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0056-BVšeobecná zootechnikaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A150_NVývojová genetika zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0042-IBiodiverzita v populáciách hospodárskych zvieratLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0043-IBiometrikaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0046-IGenetické technológie živočíchovLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0047-BGenetikaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0050-BMetodika vypracovania záverečnej práceLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0052-INutričná genomikaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0054-IŠľachtenie hospodárskych zvieratLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0056-BVšeobecná zootechnikaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.