Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
PHD_A047_NAgrobiodiverzita
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A306_NBioinformačné analýzy a databázy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Biometrika v rastlinnej produkcii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Genetická a epigenetická dedičnosť
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A098_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Geneticky modifikované rastliny v agroekosystéme
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A021_NGenetika poľnohospodárskych rastlín
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Analýza dát v agrobiológiiLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0061-BExplantátové kultúry rastlín
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0064-I
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0066-B
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Ochrana genofondu rastlín
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0069-ILS 2019/2020 - FAPZ
Potravinové alergie
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0072-IŠľachtenie rastlínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Základy biologickej bezpečnostiLS 2019/2020 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrobiodiverzita
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0060-BZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A306_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Biometrika v rastlinnej produkcii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A014_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A098_NGenetické mapovanie rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Genetické technológie rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Genetika a šľachtenie rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0066-BZS 2020/2021 - FAPZ
Genetika poľnohospodárskych rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Genomika a bioinformatikaZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0068-IOchrana genofondu rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0069-IPokusníctvo a biometrikaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0070-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0071-IZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
PHD_A058_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A063_NTrendy v semenárstve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0074-BZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Základy biologickej bezpečnostiZS 2020/2021 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0061-BExplantátové kultúry rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0066-BGenetika mikroorganizmovLS 2020/2021 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Genomika a bioinformatika
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Potravinové alergie
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0072-ILS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0074-BVšeobecná genetikaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0075-BLS 2020/2021 - FAPZ