Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Z15-0068-IZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0073-BGeodéziaZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z031_NGIS v priestorovom plánovaní2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0075-BZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0076-I
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Z15-0077-BZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0079-BKrajinné plánovanie
ZS 2020/2021 - FZKI
Kurz geodetických prácZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0081-IManažment chránených územíZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0082-BMapovanie v GISZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z029_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0084-INakladanie s odpadmiZS 2020/2021 - FZKI
Odpadové hospodárstvo
ZS 2020/2021 - FZKI
Ochrana a tvorba ŽP v poľnohospodárstve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0086-BOchrana a zúrodňovanie pôdy
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0087-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0088-IPoľné cestyZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0089-I
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0090-IZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z032_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Terénne úpravy
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0192-BZáklady CAD
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Z15-0097-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0193-BZáklady pozemkových úpravZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0069-B
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0070-B
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0072-ILS 2020/2021 - FZKI
GeodéziaLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0074-BGIS pre krajinnú architektúru
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0075-BHodnotenie kvality ŽPLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0078-I
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0079-BKrajinné plánovanie
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0184-IKurz environmentálneho manažmentuLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0080-B
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
Ochrana a zúrodňovanie pôdy
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. Ľubomír Konc, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0094-ILS 2020/2021 - FZKIIng. Mária Tárníková, PhD.
Z15-0095-I
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0096-BVeterná erózia pôdy
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0097-B
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.