Dekanát FZKI (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI, ZS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Z15-0003-IDiplomová praxZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
PHD_Z001_NDizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z071_NDizertačný projekt 12019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z302_NDizertačný projekt 22019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z303_NDizertačný projekt 32019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z304_NDizertačný projekt 42019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z070_NMetodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
Z15-0004-BOdborná prax- všeobecnáZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0201-BÚvod do štúdiaZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
PHD_Z301Záverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
PHD_Z301_NZáverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0001-BBakalárska práca a obhajoba BPLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0002-IDiplomová práca a obhajoba DPLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0003-IDiplomová praxLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0185-BOdborná praxLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0004-BOdborná prax- všeobecnáLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0005-BPrevádzková praxLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0187-ISemestrálna praxLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0006-BSeminár k bakalárskej práciLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0188-BSeminár k bakalárskej práci 1LS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0189-BSeminár k bakalárskej práci 2LS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0007-ISeminár k diplomovej práciLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0190-ISeminár k diplomovej práci 1LS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0191-ISeminár k diplomovej práci 2LS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.