Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI, ZS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Z15-0008-BAgrohydrológiaZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Z15-0009-BBiometeorológiaZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z067_NHodnotenie sucha v krajine2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0010-BHydrológiaZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Z15-0011-BHydropedológiaZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0012-IIntegrovaný manažment povodiaZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Z15-0013-BKlimatológiaZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
PHD_Z002_NVodná erózia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0015-BZákladné výpočty v krajinárstve a záhradníctveZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Z15-0008-BAgrohydrológiaLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Z15-0009-BBiometeorológiaLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ján Horák, PhD.
Z15-0010-BHydrológiaLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Z15-0014-BKurz hydropedológieLS 2019/2020 - FZKIIng. Andrej Tárník, PhD.
Z15-0015-BZákladné výpočty v krajinárstve a záhradníctveLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.