Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FZKI, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_Z057_NPrincípy a metodológia vedeckého výskumu v krajinnej a záhradnej architektúre2018/2019 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Z15-0017-IArboristikaLS 2018/2019 - FZKIprof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Z15-0021-BDendrológia - Ihličnaté drevinyLS 2018/2019 - FZKIIng. Ján Kollár, PhD.
Z15-0024-BInteriérové rastlinyLS 2018/2019 - FZKIIng. Viera Šajbidorová, PhD.
Z15-0026-BKrajinárske kvetinárstvoLS 2018/2019 - FZKIIng. Katarína Rovná, PhD.
Z15-0027-BKurz biotechniky zeleneLS 2018/2019 - FZKIIng. Ladislav Bakay, PhD.
Z15-0028-BKurz kvetinárstvaLS 2018/2019 - FZKIIng. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0036-IRozmnožovanie rastlín technikami in vitroLS 2018/2019 - FZKIIng. Helena Lichtnerová, PhD.
Z15-0037-IRozpočtovanie sadovníckych úpravLS 2018/2019 - FZKIIng. Marcel Raček, PhD.
Z15-0038-BSadovnícke kvetinárstvoLS 2018/2019 - FZKIIng. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0039-BSadovnícke škôlkárstvoLS 2018/2019 - FZKIIng. Marcel Raček, PhD.
Z15-0040-IŠpeciálne kvetinárstvoLS 2018/2019 - FZKIIng. Anna Gogoláková, PhD.
Z15-0043-BTvorba v sadovníckom kvetinárstveLS 2018/2019 - FZKIIng. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0044-IViazačstvo a aranžovanie kvetínLS 2018/2019 - FZKIIng. Anna Gogoláková, PhD.
Z15-0046-BZakladanie a údržba zeleneLS 2018/2019 - FZKIIng. Marcel Raček, PhD.
Z15-0047-BZáklady lesného hospodárstvaLS 2018/2019 - FZKIprof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.