Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Z15-0206-IZS 2020/2021 - FZKI
213Z403
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z068_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
PHD_Z024_NHydroinformatika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
HydromechanikaZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0050-BKrajinné inžinierstvo a právo
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0051-BZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0053-IMatematické modelovanie vodného režimu pôdy
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z004_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0054-I
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Projektovanie závlahových systémovZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0061-BZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z074_NVoda v urbanizovanej krajine
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Voda v záhradách a parkoch
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0064-BVodné hospodárstvoZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0065-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Závlahy
ZS 2020/2021 - FZKI
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Z15-0048-ILS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0182-BLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0051-BKvalita ovzdušia
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
LS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0060-I
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Udržateľné vodné hospodárstvoLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0062-IÚpravy a revitalizácie tokovLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0195-BVoda v poľnohospodárskej krajine
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Základy hydromechaniky
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.