Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_Z068_NHodnotenie kvality a kvantity vôd2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
PHD_Z024_NHydroinformatika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
PHD_Z074_NVoda v urbanizovanej krajine2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
213Z403CAD projektovanie v krajinnom inžinierstveLS 2019/2020 - FZKIIng. Jakub Fuska, PhD.
LS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0182-BLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0051-BLS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0056-BOchrana proti prírodným katastrofámLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0060-IProjektovanie závlahových systémov
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0186-BUdržateľné vodné hospodárstvoLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Voda v záhradách a parkoch
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Vodovody a kanalizácie na vidieku
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Z15-0206-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jakub Fuska, PhD.
213Z403
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z068_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0049-BHydromechanikaZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Matematické modelovanie vodného režimu pôdy
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
PHD_Z004_NMonitoring prírodného prostredia pomocou DPZ2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0054-IOdvádzanie a čistenie odpadových vôd
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Odvodňovacie stavby
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0057-I
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0058-IPrevádzka melioračných sústavZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0061-BTechnológia závlah
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Voda v urbanizovanej krajine
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0063-BVoda v záhradách a parkochZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0065-IVodné stavbyZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0067-IZávlahy
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0206-ILS 2020/2021 - FZKIIng. Jakub Fuska, PhD.
Ekologické aspekty vodného hospodárstva
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0182-BLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0051-B
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Z15-0052-I
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
LS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
LS 2020/2021 - FZKI
Projektovanie závlahových systémovLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0062-IÚpravy a revitalizácie tokovLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Voda v poľnohospodárskej krajineLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0063-BVoda v záhradách a parkoch
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0066-IVodovody a kanalizácie na vidieku
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0194-B
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.