Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI, ZS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
213Z403CAD projektovanie v krajinnom inžinierstveZS 2019/2020 - FZKIIng. Jakub Fuska, PhD.
PHD_Z068_NHodnotenie kvality a kvantity vôd2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
PHD_Z024_NHydroinformatika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0049-BHydromechanikaZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0050-BKrajinné inžinierstvo a právoZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0051-BKvalita ovzdušiaZS 2019/2020 - FZKIIng. Jozefína Pokrývková, PhD.
Z15-0053-IMatematické modelovanie vodného režimu pôdyZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
PHD_Z004_NMonitoring prírodného prostredia pomocou DPZ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0054-IOdvádzanie a čistenie odpadových vôdZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0055-IOdvodňovacie stavbyZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0057-IOrganizácia a rozpočtovanie staviebZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0058-IPrevádzka melioračných sústavZS 2019/2020 - FZKIIng. Jozefína Pokrývková, PhD.
Z15-0059-IProjektovanie malých čistiarní odpadových vôdZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0060-IProjektovanie závlahových systémovZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0061-BTechnológia závlahZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0195-BVoda v poľnohospodárskej krajineZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
PHD_Z074_NVoda v urbanizovanej krajine2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0063-BVoda v záhradách a parkochZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0064-BVodné hospodárstvoZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0065-IVodné stavbyZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0067-IZávlahyZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0048-IEkologické aspekty vodného hospodárstvaLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0182-BKurz monitoringu zložiek ŽPLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0051-BKvalita ovzdušiaLS 2019/2020 - FZKIIng. Jozefína Pokrývková, PhD.
Z15-0052-ILesotechnické meliorácieLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0056-BOchrana proti prírodným katastrofámLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0060-IProjektovanie závlahových systémovLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0186-BUdržateľné vodné hospodárstvoLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0062-IÚpravy a revitalizácie tokovLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0063-BVoda v záhradách a parkochLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0066-IVodovody a kanalizácie na vidiekuLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.