Katedra zeleninárstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI, ZS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Z15-0118-IBioaktívne látky v záhradníckych produktochZS 2019/2020 - FZKIprof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Z15-0120-BKoreninové a aromatické rastlinyZS 2019/2020 - FZKIIng. Ivana Mezeyová, PhD.
PHD_Z066_NKvalita a pozberová technológia záhradníckych plodín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Z15-0123-INetradičné využitie záhradníckych plodínZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
PHD_Z053_NNové trendy v pestovaní zeleniny2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Z15-0125-IPozberová technológia záhradníckych plodínZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
PHD_Z073_NRiziká kontaminantov a význam antioxidantov v poľnohospodárskych plodinách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Z15-0126-ISemenárstvo zelenín a kvetínZS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Z15-0128-IZáhradníctvoZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Z15-0130-BZeleninárstvoZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Z15-0117-BBezpečnosť pestovania poľnohospodárskych plodínLS 2019/2020 - FZKIprof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Z15-0119-IIntegrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobeLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Z15-0180-IJedlé a liečivé hubyLS 2019/2020 - FZKIIng. Marcel Golian, PhD.
Z15-0121-BKurz intenzívneho pestovania zeleninyLS 2019/2020 - FZKIIng. Ivana Mezeyová, PhD.
Z15-0122-BMnožiteľské technológie v zelenin. a v kvetinár.LS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Z15-0124-BPoľné a záhradné plodinyLS 2019/2020 - FZKIIng. Miroslav Šlosár, PhD.
Z15-0125-IPozberová technológia záhradníckych plodínLS 2019/2020 - FZKIprof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Z15-0127-IŠpeciálne zeleninárstvoLS 2019/2020 - FZKIIng. Miroslav Šlosár, PhD.
Z15-0128-IZáhradníctvoLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Z15-0129-BZáklady záhradníctvaLS 2019/2020 - FZKIIng. Ivana Mezeyová, PhD.
Z15-0130-BZeleninárstvoLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.