Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
PHD_A072_NAplikovaná morfológia a histopatológia2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Biológia laktácie zvierat2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Fyziológia a patológia reprodukcie zvierat
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Choroby zvierat
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0183-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0184-BMorfológia stavovcovZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A152_NPatofyziológia výživy
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Reprodukčná toxikológiaZS 2020/2021 - FAPZ
Špeciálna reprodukcia zvieratZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0187-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0188-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0179-BAnatómia hospodárskych zvierat
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
Imunológia a endokrinológiaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Infekcie a intoxikácie
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0184-B
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0236-BPatofyziológia človeka
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0188-ILS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0190-BVšeobecná zoohygienaLS 2020/2021 - FAPZ

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.