Katedra výživy ľudí (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A074_NAlimentológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
PHD_A088_NAplikovaná výživa ľudí2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0192-BBiochémia výživy ľudíZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0194-IDietetika a dietológiaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
PHD_A094_NEpidemiológia humánnej výživy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0195-IKlinická výživa I.ZS 2019/2020 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
PHD_A093_NLiečebná výživa2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0198-BMedicínske aspekty v hipoterapiiZS 2019/2020 - FAPZIng. Petra Lenártová, PhD.
A15-0199-BNáuka o potravináchZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0200-INutričná epidemiológiaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0201-BPočítačové aplikácie vo výžive ľudíZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0202-IPotravinová bezpečnosťZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0203-IPsychológia výživyZS 2019/2020 - FAPZIng. Jana Kopčeková, PhD.
PHD_A087_NVeda o výžive ľudí2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0228-IVýživa a metabolické poruchy človekaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0208-IVýživa a zdravieZS 2019/2020 - FAPZIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
A15-0209-IVýživa detíZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0192-BBiochémia výživy ľudíLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0193-BDejiny výživy a stravovaniaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0194-IDietetika a dietológiaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0196-IKlinická výživa II.LS 2019/2020 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0198-BMedicínske aspekty v hipoterapiiLS 2019/2020 - FAPZIng. Petra Lenártová, PhD.
A15-0202-IPotravinová bezpečnosťLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0205-IŠport a výživaLS 2019/2020 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0206-BÚprava potravín a stravovanieLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0228-IVýživa a metabolické poruchy človekaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0209-IVýživa detíLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0210-BVýživa ľudíLS 2019/2020 - FAPZIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0192-BBiochémia výživy ľudíZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0194-IDietetika a dietológiaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0195-IKlinická výživa I.ZS 2020/2021 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0198-BMedicínske aspekty v hipoterapiiZS 2020/2021 - FAPZIng. Petra Lenártová, PhD.
A15-0199-BNáuka o potravináchZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0200-INutričná epidemiológiaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0201-BPočítačové aplikácie vo výžive ľudíZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0202-IPotravinová bezpečnosťZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0203-IPsychológia výživyZS 2020/2021 - FAPZIng. Jana Kopčeková, PhD.
A15-0204-BSomatológia človekaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0228-IVýživa a metabolické poruchy človekaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0208-IVýživa a zdravieZS 2020/2021 - FAPZIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
A15-0209-IVýživa detíZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0192-BBiochémia výživy ľudíLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0193-BDejiny výživy a stravovaniaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0194-IDietetika a dietológiaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0196-IKlinická výživa II.LS 2020/2021 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0198-BMedicínske aspekty v hipoterapiiLS 2020/2021 - FAPZIng. Petra Lenártová, PhD.
A15-0202-IPotravinová bezpečnosťLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0205-IŠport a výživaLS 2020/2021 - FAPZMUDr. Peter Chlebo, PhD.
A15-0206-BÚprava potravín a stravovanieLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0228-IVýživa a metabolické poruchy človekaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0209-IVýživa detíLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Marta Habánová, PhD.
A15-0210-BVýživa ľudíLS 2020/2021 - FAPZIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.