Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FAPZ, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A082_NHodnotenie krmív
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Konzervačné fermentácie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0211-BKonzervovanie a úprava krmív
ZS 2020/2021 - FAPZ
Kŕmenie neprežúvavcov
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Kŕmenie prežúvavcov
ZS 2020/2021 - FAPZ
Krmivárske technológie
ZS 2020/2021 - FAPZ
Kŕmne zmesi
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0218-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A073_NSystémy výživy zvierat
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
ZS 2020/2021 - FAPZ
Výživa zvieratZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A081_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0212-I
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0213-ILS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0222-BLS 2020/2021 - FAPZ
Základy výživyLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.