Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A073_NSystémy výživy zvierat
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A086_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
PHD_A081_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
A15-0211-BKonzervovanie a úprava krmívLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0212-I
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0213-ILS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0222-BVýživa zvieratLS 2019/2020 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0223-BZáklady výživy
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_A082_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Konzervačné fermentácie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0211-BKonzervovanie a úprava krmív
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0212-IKŕmenie neprežúvavcovZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0214-IZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Kŕmne zmesiZS 2020/2021 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0218-IZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A073_NSystémy výživy zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Veda o výžive zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Výživa a kŕmenie hospodárskych zvieratZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0222-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A081_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
A15-0211-BKonzervovanie a úprava krmívLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov
LS 2020/2021 - FAPZ
Výživa zvieratLS 2020/2021 - FAPZ
Základy výživy
LS 2020/2021 - FAPZ