Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P086_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P095_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Geneticky modifikované organizmy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Genomika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Pletivové kultúry rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Techniky rekombinantnej DNA2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Transgenika živočíchov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Biochemické technológieLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
LS 2019/2020 - FBP
P15-0017-BLS 2019/2020 - FBP
P15-0018-ILS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
LS 2019/2020 - FBP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
P15-0006-BAgrobiotechnológie
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
P15-0007-BBiochémia
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
PHD_P023_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
P15-0009-I
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P089_NBiotechnológie rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
P15-0012-IZS 2020/2021 - FBP
PHD_P088_NBiotechnológie živočíchov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Embryotechnológie
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Enzymológia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
P15-0016-IZS 2020/2021 - FBP
PHD_P099_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P087_NMikrobiálne biotechnológie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0019-B
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0140-BZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
PHD_P044_NTechniky rekombinantnej DNA2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Transgenika rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Transgenika živočíchov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Biochemické technológie
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Enzýmové inžinierstvo
LS 2020/2021 - FBP
P15-0017-BKvasné technológieLS 2020/2021 - FBP
P15-0018-ILS 2020/2021 - FBP
P15-0021-BZáklady biochémie
LS 2020/2021 - FBP
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.