Dekanát FBP (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Dizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P0752019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Experimentálna práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Experimentálna práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Experimentálna práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Experimentálna práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P074_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P300Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P082_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P124_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P128_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Seminár k metodike
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P301_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Záverečná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0003-ILS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
P15-0004-BPrevádzková prax
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
SBS-P
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_P125_NDizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P126_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P129_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P132_NExperimentálna práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P074_NMetodika dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300_NObhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0003-IOdborná prax
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P082_NPedagogická činnosť2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Prevádzková praxZS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
Publikácie I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Publikácie II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P127_NSeminár k metodike2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0073-BSeminár k praxi
ZS 2020/2021 - FBP
Seminár k vedeckému publikovaniu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Štátna dizertačná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Úvod do štúdiaZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Záverečná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0003-IOdborná prax
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
P15-0004-BPrevádzková praxLS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
LS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Štátna bakalárska škúškaLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.