Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_P121_NBiosenzory v biotechnológiách
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P007_NFenogenetika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P102_NFyziológia výživy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Genetika fyziologických procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
PHD_P066_NMetabolizmus vysokoúžitkových zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
PHD_P115_NMolekulárna endokrinológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
PHD_P008_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
PHD_P003_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Ekofyziológia živočíchov
LS 2019/2020 - FBP
P15-0015-B
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0023-BLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
640P407LS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Fyziológia výživy
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0032-I
LS 2019/2020 - FBP
P15-0035-ILS 2019/2020 - FBP
P15-0036-IPatofyziológia živočíchov
LS 2019/2020 - FBP
P15-0037-IReprodukčná biológia
LS 2019/2020 - FBP
Toxikológia živočíchov
LS 2019/2020 - FBP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
P15-0022-BBiológia živočíšnej produkcie
ZS 2020/2021 - FBP
Biosenzory v biotechnológiách2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
PHD_P014_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P007_NFenogenetika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
PHD_P060_NFunkčná genomika živočíchov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0024-I
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0026-IFyziológia regulačných mechanizmov
ZS 2020/2021 - FBP
Fyziológia výživy
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
PHD_P102_NFyziológia výživy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Fyziológia výživy človekaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Fyziológia živočíchov
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Genetika fyziologických procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
PHD_P066_NMetabolizmus vysokoúžitkových zvierat
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Molekulová fyziológiaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Molekulová imunológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0035-IOchrana biodiverzity živočíchovZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
Toxikopatológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Vývojová biologia pre doktorandov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0131-BEkofyziológia živočíchovLS 2020/2021 - FBP
P15-0015-BFunkčná cytológiaLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
640P407Fyziológia vtákovLS 2020/2021 - FBP
P15-0027-I
LS 2020/2021 - FBP
P15-0028-BLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Metabolizmus bioaktívnych látok
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0035-IOchrana biodiverzity živočíchov
LS 2020/2021 - FBP
Patofyziológia živočíchov
LS 2020/2021 - FBP
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0038-I
LS 2020/2021 - FBP