Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2019/2020 - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
P15-0039-BBalenie a označovanie potravínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0041-BHodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvoduZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
PHD_P052_NChémia a fyzika mlieka2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0148-BManažment a marketing gastronomických služiebZS 2019/2020 - FBPIng. Jana Tkáčová, PhD.
PHD_P031_NMetódy hodnotenia kvality jatočného tela HZ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
PHD_P054_NMikrobiologické metódy kontroly mlieka a mliečnych výrobkov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
PHD_P029_NProgresívne technológie spracovania produktov jatočníctva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
PHD_P030_NRiadenie a zabezpečenie kvality mäsových výrobkov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0042-ISpracovanie hydiny a minoritných ŽPZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0045-ITechnológia mäsa II (spracovanie)ZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0046-ITechnológia mlieka I. (chémia)ZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0048-ITechnológia spracovania živočíšnych produktovZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
PHD_P028_NTechnológia výroby fermentovaných mäsových výrobkov a predpripravených mäsových pokrmov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
PHD_P053_NTechnologické spracovanie vedľajších produktov mliekarenského priemyslu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0142-BTechnologické zariadenia v gastronómiiZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0139-BTechnológie prípravy stravyZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0050-BTovaroznalectvoZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0156-BVýroba dietetických potravín a jedálZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0051-BZáklady farmárskej výroby potravínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0052-BZáklady potravinárskych technológiíZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0039-BBalenie a označovanie potravínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0150-BEkonomika a účtovníctvo gastronomických služiebLS 2019/2020 - FBPIng. Jana Tkáčová, PhD.
P15-0040-IGastronomické technológieLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0138-BKvalita potravín živočíšneho pôvoduLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0042-ISpracovanie hydiny a minoritných ŽPLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0043-ISyrárstvoLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0044-ITechnologia mäsa I (Jatočníctvo)LS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Marek Bobko, PhD.
P15-0047-ITechnológia mlieka II (spracovanie)LS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0048-ITechnológia spracovania živočíšnych produktovLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0049-ITechnológie potravín žívočíšneho pôvoduLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Marek Bobko, PhD.
P15-0157-BTechnológie výroby pokrmov IILS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0050-BTovaroznalectvoLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0051-BZáklady farmárskej výroby potravínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0052-BZáklady potravinárskych technológiíLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Peter Haščík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.