Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
PHD_P031_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P030_NRiadenie a zabezpečenie kvality mäsových výrobkov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P028_NTechnológia výroby fermentovaných mäsových výrobkov a predpripravených mäsových pokrmov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0039-BBalenie a označovanie potravínLS 2019/2020 - FBP
P15-0150-BEkonomika a účtovníctvo gastronomických služiebLS 2019/2020 - FBPIng. Jana Tkáčová, PhD.
P15-0040-I
LS 2019/2020 - FBP
Kvalita potravín živočíšneho pôvoduLS 2019/2020 - FBP
P15-0042-ISpracovanie hydiny a minoritných ŽPLS 2019/2020 - FBP
Syrárstvo
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
P15-0048-ITechnológia spracovania živočíšnych produktovLS 2019/2020 - FBP
P15-0049-I
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
P15-0039-BZS 2020/2021 - FBP
P15-0041-BZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
PHD_P052_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0148-BZS 2020/2021 - FBP
Metódy hodnotenia kvality jatočného tela HZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
PHD_P054_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
PHD_P029_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Riadenie a zabezpečenie kvality mäsových výrobkov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0042-IZS 2020/2021 - FBP
P15-0045-I
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
PHD_P028_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P053_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0142-BTechnologické zariadenia v gastronómii
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Tovaroznalectvo
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Výroba dietetických potravín a jedálZS 2020/2021 - FBP
P15-0051-BZáklady farmárskej výroby potravín
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
ZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Haščík, PhD.
LS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0150-BEkonomika a účtovníctvo gastronomických služieb
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0138-B
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Syrárstvo
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Technologia mäsa I (Jatočníctvo)LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0048-I
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0049-I
LS 2020/2021 - FBP
Technológie výroby pokrmov II
LS 2020/2021 - FBP
P15-0050-B
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0051-BZáklady farmárskej výroby potravínLS 2020/2021 - FBP
P15-0052-BZáklady potravinárskych technológií
LS 2020/2021 - FBP