Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2019/2020 - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_P094_NAnalýza rizík z potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
PHD_P111_NAnalýzy nutraceutík a funkčných potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
P15-0055-IBezpečnosť a kontrola potravínZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P112_NBioanalytické metódy zdravotnej bezpečnosti potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
P15-0057-BBiologické analýzy IZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0144-BEnogastronómiaZS 2019/2020 - FBPIng. Peter Czako, PhD.
PHD_P120_NEpigenetika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0060-IFalšovanie a autentifikácia potravínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
P15-0063-BHygiena distribúcie a predaja potravínZS 2019/2020 - FBPIng. Peter Zajác, PhD.
P15-0064-BHygiena potravínZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0132-BHygiena stravovacích služieb a zariadeníZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
P15-0066-BInformačné zdroje v biológii a potravinárstveZS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čurlej, PhD.
P15-0067-ILegislatíva a kontrola potravínZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0149-BLegislatíva, kontrola a ochrana spotrebiteľaZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P108_NLegislatívno-právne aspekty potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P067_NMetódy kontroly autentifikácie potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P109_NModerné a perspektívne genetické analýzy v potravinárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
PHD_P110_NMolekulárna identifikácia potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0068-INutrigenomikaZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0069-IOchorenia z potravínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
P15-0070-BOchrana zvierat a produkcia potravínZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
P15-0145-BPodnikanie v gastronómiiZS 2019/2020 - FBPIng. Peter Zajác, PhD.
P15-0133-BPotraviny a spotrebiteľZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0071-BRiziká pri produkcii potravínZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
P15-0072-BSanitácia v potravinárstveZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Simona Kunová, PhD.
PHD_P069_NSystémy modelovania a hodnotenia hygienickej neškodnosti potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P068_NSystémy riadenia bezpečnosti potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P116_NŠtatistické metódy vo výskume2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0077-BVšeobecná hygiena potravínZS 2019/2020 - FBPMVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
P15-0079-IZdravotná bezpečnosť potravínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
P15-0053-IAkreditácia a certifikácia v potravinárstveLS 2019/2020 - FBPIng. Peter Zajác, PhD.
P15-0151-BAutentifikácia pokrmov a nápojovLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
P15-0054-BBezpečnosť a hygiena potravínLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0056-IBezpečnosť potravínLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0057-BBiologické analýzy ILS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0058-BBiologické analýzy IILS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0059-BEpidemiológia a alergie z potravínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
P15-0061-IHodnotenie rizíkLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
P15-0062-BHygiena a sanitácia vo vinárstveLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Simona Kunová, PhD.
P15-0064-BHygiena potravínLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0065-IHygiena výživy a stravovaniaLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
P15-0066-BInformačné zdroje v biológii a potravinárstveLS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čurlej, PhD.
P15-0070-BOchrana zvierat a produkcia potravínLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
P15-0158-BPrevádzková prax v gastronómii ILS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
P15-0159-BPrevádzková prax v gastronómii IILS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
P15-0160-BPrevádzková prax v gastronómii IIILS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
P15-0146-BSprávna hygienická a výrobná prax v gastronómiiLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0074-BSprávna hygienická prax v potravinárstveLS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
P15-0147-BSystémy spoločného stravovaniaLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
P15-0075-BTeória a metodológia záverečnej práceLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0076-BVerejné zdravie a produkcia potravínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
P15-0078-IVzorkovanie potravínLS 2019/2020 - FBPIng. Ľubomír Belej, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.