Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Analýza rizík z potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
PHD_P111_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P112_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Legislatívno-právne aspekty potravín
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Metódy kontroly autentifikácie potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P109_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
PHD_P110_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P068_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0053-ILS 2019/2020 - FBPIng. Peter Zajác, PhD.
P15-0151-BAutentifikácia pokrmov a nápojov
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Bezpečnosť a hygiena potravín
LS 2019/2020 - FBP
Bezpečnosť potravín
LS 2019/2020 - FBP
P15-0057-BBiologické analýzy I
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
P15-0058-BBiologické analýzy II
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
P15-0061-IHodnotenie rizík
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
P15-0062-B
LS 2019/2020 - FBP
Hygiena potravínLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čurlej, PhD.
Ochrana zvierat a produkcia potravínLS 2019/2020 - FBP
Prevádzková prax v gastronómii ILS 2019/2020 - FBP
P15-0159-BPrevádzková prax v gastronómii II
LS 2019/2020 - FBP
P15-0160-BPrevádzková prax v gastronómii III
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
P15-0146-BLS 2019/2020 - FBP
P15-0074-BLS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
Systémy spoločného stravovania
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPIng. Ľubomír Belej, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_P094_NAnalýza rizík z potravín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
PHD_P111_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0055-IZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
PHD_P112_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
P15-0057-BBiologické analýzy IZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P120_NEpigenetika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Falšovanie a autentifikácia potravínZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
P15-0063-BHygiena distribúcie a predaja potravínZS 2020/2021 - FBPIng. Peter Zajác, PhD.
Hygiena potravín
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
ZS 2020/2021 - FBP
Informačné zdroje v biológii a potravinárstveZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0149-BLegislatíva, kontrola a ochrana spotrebiteľa
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P108_NLegislatívno-právne aspekty potravín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P109_NModerné a perspektívne genetické analýzy v potravinárstve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
PHD_P110_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Nutrigenomika
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0069-IZS 2020/2021 - FBP
Ochrana zvierat a produkcia potravínZS 2020/2021 - FBP
P15-0145-BPodnikanie v gastronómiiZS 2020/2021 - FBPIng. Peter Zajác, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0071-BZS 2020/2021 - FBP
P15-0072-BZS 2020/2021 - FBP
PHD_P069_NSystémy modelovania a hodnotenia hygienickej neškodnosti potravín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P068_NSystémy riadenia bezpečnosti potravín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Štatistické metódy vo výskume2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0077-BVšeobecná hygiena potravín
ZS 2020/2021 - FBP
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
P15-0079-IZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Akreditácia a certifikácia v potravinárstveLS 2020/2021 - FBPIng. Peter Zajác, PhD.
Autentifikácia pokrmov a nápojovLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
P15-0054-B
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Bezpečnosť potravín
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
LS 2020/2021 - FBP
Biologické analýzy II
LS 2020/2021 - FBP
P15-0059-BEpidemiológia a alergie z potravín
LS 2020/2021 - FBP
P15-0061-ILS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Hygiena a sanitácia vo vinárstveLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Simona Kunová, PhD.
P15-0064-BHygiena potravínLS 2020/2021 - FBP
P15-0065-IHygiena výživy a stravovaniaLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Jozef Čurlej, PhD.
P15-0070-BOchrana zvierat a produkcia potravínLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
P15-0158-B
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
P15-0146-BSprávna hygienická a výrobná prax v gastronómii
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0147-BSystémy spoločného stravovaniaLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Teória a metodológia záverečnej práce
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
P15-0076-BVerejné zdravie a produkcia potravín
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Ľubomír Belej, PhD.