Katedra chémie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Environmentálne biotechnológie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Chémia prírodných látok
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
PHD_P019_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P017_NRizikové látky v potravinách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0080-BAnalytická chémiaLS 2019/2020 - FBP
P15-0081-BAnorganická chémiaLS 2019/2020 - FBP
Chémia odpadovLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0161-BLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0090-B
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Odhad škôd v životnom prostredíLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Rádioaktivita v životnom prostredí
LS 2019/2020 - FBP
P15-0096-BLS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
Základy chémie potravínLS 2019/2020 - FBPIng. Mária Timoracká, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
P15-0081-BAnorganická chémia
ZS 2020/2021 - FBP
Aplikovaná chémiaZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Biofyzikálna chémiaZS 2020/2021 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0084-IEnvironmentálna chémiaZS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0087-IChémia potravínZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Janette Musilová, PhD.
PHD_P020_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0089-BChémia vody
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P019_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0090-B
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0091-B
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kontaminanty v potravinových surovinách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredí
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0094-IPrírodné organické zlúčeninyZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Rizikové látky v potravinách2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Seminár z anorganickej chémieZS 2020/2021 - FBP
Všeobecná chémia
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0081-B
LS 2020/2021 - FBP
P15-0083-BBiofyzikálna chémiaLS 2020/2021 - FBP
Chémia odpadovLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Chémia pre záhradníctvo
LS 2020/2021 - FBP
P15-0088-BChémia vína
LS 2020/2021 - FBP
Chémia vodyLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredíLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Rádioaktivita v životnom prostredíLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2020/2021 - FBPIng. Pavol Trebichalský, PhD.
P15-0097-BVšeobecná chémiaLS 2020/2021 - FBP
P15-0162-BZáklady chémieLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP