Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikovaná mikrobiológia v potravinárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Biochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Ekológia mikroorganizmov v pôde
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Metódy štúdia v ekológii mikroorganizmov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P114_NMolekulárna mikrobiológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0099-I
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0104-BMikrobiológia
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
P15-0106-IMikrobiológia potravín
LS 2019/2020 - FBP
P15-0152-B
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Jana Maková, PhD.
LS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Základy mikrobiológieLS 2019/2020 - FBP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0098-BBakteriológia
ZS 2020/2021 - FBP
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
PHD_P048_NBiochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
Biotechnológie mikroorganizmovZS 2020/2021 - FBP
P15-0101-IZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Metódy štúdia v ekológii mikroorganizmov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0103-IMikrobiálna genetikaZS 2020/2021 - FBP
P15-0104-B
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0105-IMikrobiológia a parazitológiaZS 2020/2021 - FBP
P15-0106-I
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Mikrobiológia vína
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0109-IPotravinárska mykológia
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0110-BPrediktívna mikrobiológia v potravinárstveZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
Metódy mikrobiologického skúšania potravín
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0106-IMikrobiológia potravínLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Mykológia
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP