Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FBP, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_P047Aplikovaná mikrobiológia v potravinárstve2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
PHD_P047_NAplikovaná mikrobiológia v potravinárstve2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
PHD_P048Biochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P048_NBiochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
PHD_A031Ekológia mikroorganizmov v pôde2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P101_NEkológia mikroorganizmov v pôde2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P107_NMetódy štúdia v ekológii mikroorganizmov2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P114_NMolekulárna mikrobiológia2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0099-IBioaktívne metabolity mikroorganizmovLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0102-BMetódy mikrobiologického skúšania potravínLS 2018/2019 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0104-BMikrobiológiaLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0105-IMikrobiológia a parazitológiaLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0106-IMikrobiológia potravínLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0152-BMikrobiológia v gastronómiiLS 2018/2019 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0108-BMykológiaLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0110-BPrediktívna mikrobiológia v potravinárstveLS 2018/2019 - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0111-BZáklady mikrobiológieLS 2018/2019 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_P047_NAplikovaná mikrobiológia v potravinárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0098-BBakteriológiaZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
PHD_P048_NBiochemické a molekulárne metódy v mikrobiológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0100-IBiotechnológie mikroorganizmovZS 2019/2020 - FBPIng. Lukáš Hleba, PhD.
P15-0101-IEkológia mikroorganizmovZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P101_NEkológia mikroorganizmov v pôde2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PHD_P107_NMetódy štúdia v ekológii mikroorganizmov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0103-IMikrobiálna genetikaZS 2019/2020 - FBPIng. Juraj Medo, PhD.
P15-0104-BMikrobiológiaZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0105-IMikrobiológia a parazitológiaZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0106-IMikrobiológia potravínZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0107-BMikrobiológia vínaZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
PHD_P114_NMolekulárna mikrobiológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0109-IPotravinárska mykológiaZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0110-BPrediktívna mikrobiológia v potravinárstveZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0111-BZáklady mikrobiológieZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0099-IBioaktívne metabolity mikroorganizmovLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0102-BMetódy mikrobiologického skúšania potravínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0104-BMikrobiológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
P15-0105-IMikrobiológia a parazitológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0106-IMikrobiológia potravínLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0152-BMikrobiológia v gastronómiiLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.
P15-0108-BMykológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
P15-0110-BPrediktívna mikrobiológia v potravinárstveLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
P15-0111-BZáklady mikrobiológieLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Jana Maková, PhD.