Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
PHD_M061_NAlternatívne palivá pre spaľovacie motory
2019/2020 - doktorandská studia - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
PHD_M057_N2019/2020 - doktorandská studia - TF
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M059_NChladiaca technika v doprave2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M054_NLogistika dopravy2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
PHD_M030_NOptimalizácia úžitkových vlastností techniky2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Prenosové systémy energie v dopr. a mani. strojoch2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
PHD_M055_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M021_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - TF
Tepelná technika v poľnohospodárstve
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Vplyv konštrukcie spaľovacích motorov na ekológiu
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
PHD_M058_NZnižovanie emisií a spotreby energie2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Automobilové spaľovacie motory
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0014-I
LS 2019/2020 - TF
T15-0018-I
LS 2019/2020 - TF
Mechanizmy komunálnej a manipulačnej technikyLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
LS 2019/2020 - TF
Servisná logistikaLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnika
LS 2019/2020 - TF
T15-0032-BZáklady logistiky
LS 2019/2020 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Dopravné a manipulačné zariadenia
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0012-BElektrické príslušenstvo vozidiel
ZS 2020/2021 - TF
T15-0013-IEnvironmentálna technikaZS 2020/2021 - TF
T15-0016-IKomunálna technika pre údržbu a čistenie
ZS 2020/2021 - TF
T15-0017-BKonštrukcia a prevádzka vozidiel
ZS 2020/2021 - TF
T15-0019-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0022-BMechanizmy motorových vozidielZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0023-BMotory na alternatívne palivá
ZS 2020/2021 - TF
T15-0025-ISklady a skladové hospodárstvoZS 2020/2021 - TF
Tekutinové mechanizmyZS 2020/2021 - TF
Teória a konštrukcia traktorovZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Teória manipulačnej technikyZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Teplotechnika a hydrotechnika
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0031-IVyužitie tepelných procesov
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Automobilové spaľovacie motoryLS 2020/2021 - TF
Dopravná technika
LS 2020/2021 - TF
T15-0014-IEnvironmentálne technológie
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0018-ILegislatíva v cestnej doprave
LS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0021-ILS 2020/2021 - TF
T15-0022-BMechanizmy motorových vozidielLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0024-IServisná logistika
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Teplotechnika a hydrotechnika
LS 2020/2021 - TF
T15-0032-BLS 2020/2021 - TF