Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M070_NDopravná a manipulačná technika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Dynamika a bezpečnosť pohybu cestných vozidiel
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M056_NHydraulické systémy v mobilných strojoch
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
PHD_M059_NChladiaca technika v doprave2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M054_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
PHD_M030_NOptimalizácia úžitkových vlastností techniky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
PHD_M055_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Sušenie poľnohospodárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
PHD_M031_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
PHD_M028_NTepelná technika v poľnohospodárstve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Vplyv konštrukcie spaľovacích motorov na ekológiu2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0009-BAutomobilové spaľovacie motory
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0010-ILS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
T15-0014-IEnvironmentálne technológie
LS 2019/2020 - TF
T15-0018-ILegislatíva v cestnej doprave
LS 2019/2020 - TF
T15-0021-IMechanizmy komunálnej a manipulačnej techniky
LS 2019/2020 - TF
Mechanizmy motorových vozidielLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
T15-0154-ILS 2019/2020 - TF
Teplotechnika a hydrotechnikaLS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
T15-0009-BAutomobilové spaľovacie motoryZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Dopravné a manipulačné zariadenia
ZS 2020/2021 - TF
T15-0012-BElektrické príslušenstvo vozidielZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0017-BKonštrukcia a prevádzka vozidielZS 2020/2021 - TF
T15-0019-BLegislatíva v odpadovom hospodárstveZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0020-IZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Motory na alternatívne paliváZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0025-IZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Tekutinové mechanizmyZS 2020/2021 - TF
T15-0027-BTeória a konštrukcia traktorovZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnikaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
Využitie tepelných procesov
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0009-BAutomobilové spaľovacie motoryLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0010-IDopravná technika
LS 2020/2021 - TF
T15-0014-IEnvironmentálne technológie
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0018-I
LS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0024-IServisná logistika
LS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
T15-0154-ITechnika a vlastnosti mobilných zariadeníLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.