Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M061_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M057_NDynamika a bezpečnosť pohybu cestných vozidiel
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
PHD_M059_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
PHD_M030_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Prenosové systémy energie v dopr. a mani. strojoch2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M055_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M021_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M031_NTeória motorových vozidiel
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Vplyv konštrukcie spaľovacích motorov na ekológiu2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
PHD_M058_NZnižovanie emisií a spotreby energie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0009-BLS 2019/2020 - TF
T15-0010-IDopravná technikaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Environmentálne technológieLS 2019/2020 - TF
Legislatíva v cestnej doprave
LS 2019/2020 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Mechanizmy komunálnej a manipulačnej techniky
LS 2019/2020 - TF
T15-0022-B
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
Technika a vlastnosti mobilných zariadení
LS 2019/2020 - TF
T15-0029-B
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0032-BZáklady logistikyLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0012-BElektrické príslušenstvo vozidielZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0013-IEnvironmentálna technika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0016-IZS 2020/2021 - TF
T15-0017-BKonštrukcia a prevádzka vozidielZS 2020/2021 - TF
Legislatíva v odpadovom hospodárstve
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
T15-0020-IZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Motory na alternatívne palivá
ZS 2020/2021 - TF
T15-0025-ISklady a skladové hospodárstvo
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0026-BTekutinové mechanizmy
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0028-ITeória manipulačnej technikyZS 2020/2021 - TF
T15-0029-BTeplotechnika a hydrotechnika
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
T15-0030-IVlastnosti motorových vozidiel
ZS 2020/2021 - TF
T15-0031-IVyužitie tepelných procesovZS 2020/2021 - TF
T15-0009-BAutomobilové spaľovacie motory
LS 2020/2021 - TF
T15-0010-IDopravná technikaLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
T15-0018-ILS 2020/2021 - TF
T15-0021-IMechanizmy komunálnej a manipulačnej techniky
LS 2020/2021 - TF
T15-0022-B
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
T15-0024-I
LS 2020/2021 - TF
T15-0154-ITechnika a vlastnosti mobilných zariadení
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.