Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Aplikovaná informatika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
PHD_M050_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Simulačné programovanie a datamining2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0035-I
LS 2019/2020 - TF
T15-0037-IAutomatizácia technologických procesov
LS 2019/2020 - TF
T15-0039-BLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Elektronika
LS 2019/2020 - TF
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
T15-0042-BElektrotechnika
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
T15-0043-BInformačné a databázové systémyLS 2019/2020 - TFIng. František Adamovský, PhD.
Programovanie 1
LS 2019/2020 - TF
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
T15-0052-BÚvod do programovania
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
T15-0033-BAlgoritmy a dátové štruktúry
ZS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná informatika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
AutomatizáciaZS 2020/2021 - TF
PHD_M050_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Číslicová elektronikaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Informačné a databázové systémyZS 2020/2021 - TFIng. František Adamovský, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Mikrokontrolery v riadiacej technikeZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Moderné komunikačné prostriedky
ZS 2020/2021 - TF
T15-0048-IProgramovanie 2ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
T15-0049-BRoboty a manipulátory
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
PHD_M097_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
T15-0050-IZS 2020/2021 - TF
Technické meranieZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0053-BZS 2020/2021 - TF
T15-0035-IAplikovaná elektronika
LS 2020/2021 - TF
T15-0037-ILS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0040-BElektronika
LS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0047-ILS 2020/2021 - TF
T15-0052-BÚvod do programovaniaLS 2020/2021 - TFprof. Ing. Zuzana Palková, PhD.