Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M067_NAplikovaná mechanika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Marian Kučera, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M063_NPočítačom podporovaná inžinierska činnosť
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0070-IProgresívne metódy konštruovania
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M067_NAplikovaná mechanika2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Časti strojovZS 2020/2021 - TF
PHD_M008_NMetodické zásady konštruovania2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Počítačom podporovaná inžinierska činnosť
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0072-BTechnická mechanika
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Progresívne metódy konštruovaniaLS 2020/2021 - TF
T15-0071-B
LS 2020/2021 - TF