Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - TF, LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_M067_NAplikovaná mechanika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Marian Kučera, PhD.
T15-0155-IČasti strojovZS 2019/2020 - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
T15-0069-IKonštrukčné prvky strojovZS 2019/2020 - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
PHD_M008_NMetodické zásady konštruovania2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
PHD_M063_NPočítačom podporovaná inžinierska činnosť2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0070-IProgresívne metódy konštruovaniaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0072-BTechnická mechanikaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Marian Kučera, PhD.
T15-0073-BZáklady konštruovaniaZS 2019/2020 - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
T15-0070-IProgresívne metódy konštruovaniaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
T15-0071-BPružnosť a pevnosťLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.