Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, ZS 2019/2020 - TF, LS 2019/2020 - TF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
T15-0074-IBOZP v odvetviachZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0075-BCAx technológieZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
PHD_M017_NDiagnostické postupy2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
T15-0076-IDiagnostika strojov a zariadeníZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
PHD_M087_NIntegrované manažérske systémy2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0080-IInžinierstvo kvality produkcie (Ing)ZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
T15-0081-IKomplexné manažérstvo kvalityZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0082-BKonštrukcia a riadenie vozidielZS 2019/2020 - TFIng. Rastislav Bernát, PhD.
T15-0083-IKonštrukčné materiályZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0085-IManažérstvo rizika IngZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0086-IManažérstvo údržby a oprávZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0087-BMateriály a technológieZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0088-IMetrológia v riadení kvalityZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0091-BOpravy strojových skupínZS 2019/2020 - TFIng. Rastislav Bernát, PhD.
PHD_M085_NPrevádzková starostlivosť strojných zariadení2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
PHD_M094_NProgresívne technológie vo výrobnej technike2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0093-IProgresívne výrobné technológieZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
PHD_M016_NRiadenie kvality2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0094-BRiadenie projektovZS 2019/2020 - TFIng. Miroslav Prístavka, PhD.
PHD_M015_NSpoľahlivosť strojov2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0096-ISpoľahlivosť technických systémovZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0097-BStrojárska technológiaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
PHD_M088_NŠpeciálne materiály2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0099-BTechnologická príprava výrobyZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
T15-0100-ITribológia a tribotechnikaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
PHD_M014_NTribometria2019/2020 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0101-BVýrobné stroje a zariadeniaZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0102-IVýrobné technológie a montážZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
T15-0103-BZáklady strojárskych technológiíZS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0077-IExperimentálne metódy vo výrobných technológiáchLS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0078-BIntegrované systémy riadeniaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0079-BInžinierstvo kvality produkcie (Bc)LS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0083-IKonštrukčné materiályLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0084-BManažérstvo rizika BcLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0086-IManažérstvo údržby a oprávLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0089-BNáuka o materiálochLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0090-BObrábanie a metrológiaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0092-IPočítačom podporovaná výrobaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0156-IPolymérne a kompozitné materiály a ich spracovanieLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0094-BRiadenie projektovLS 2019/2020 - TFIng. Miroslav Prístavka, PhD.
T15-0095-ISimulácia výrobných procesovLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0152-BTechnológie výroby a montáže automobilovLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.