Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M017_NDiagnostické postupy2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
Prevádzková starostlivosť strojných zariadení
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M094_NProgresívne technológie vo výrobnej technike
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Riadenie kvality2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Spoľahlivosť strojov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
PHD_M088_NŠpeciálne materiály
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M014_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Experimentálne metódy vo výrobných technológiáchLS 2019/2020 - TF
Integrované systémy riadenia
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF
T15-0084-BLS 2019/2020 - TF
T15-0086-ILS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Obrábanie a metrológia
LS 2019/2020 - TF
T15-0092-I
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0156-IPolymérne a kompozitné materiály a ich spracovanie
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0094-B
LS 2019/2020 - TF
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.
LS 2019/2020 - TF
T15-0152-BLS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
T15-0074-IBOZP v odvetviachZS 2020/2021 - TF
CAx technológie
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M017_NDiagnostické postupy2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
T15-0076-IDiagnostika strojov a zariadeníZS 2020/2021 - TF
Integrované manažérske systémy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Inžinierstvo kvality produkcie (Ing)ZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0082-BKonštrukcia a riadenie vozidiel
ZS 2020/2021 - TF
T15-0083-IKonštrukčné materiályZS 2020/2021 - TF
T15-0085-IManažérstvo rizika Ing
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0086-IManažérstvo údržby a oprávZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0088-IMetrológia v riadení kvality
ZS 2020/2021 - TF
Opravy strojových skupín
ZS 2020/2021 - TF
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
Prevádzková starostlivosť strojných zariadení
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0093-IProgresívne výrobné technológieZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
PHD_M016_NRiadenie kvality2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Spoľahlivosť technických systémovZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0097-BStrojárska technológia
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M088_NŠpeciálne materiály
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Technologická príprava výrobyZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
T15-0100-IZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0101-BVýrobné stroje a zariadenia
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0102-IVýrobné technológie a montáž
ZS 2020/2021 - TF
T15-0103-BZáklady strojárskych technológií
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0078-B
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
T15-0079-BLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Konštrukčné materiályLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0084-BManažérstvo rizika Bc
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
T15-0086-IManažérstvo údržby a oprávLS 2020/2021 - TF
T15-0089-B
LS 2020/2021 - TF
T15-0090-BObrábanie a metrológia
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Počítačom podporovaná výroba
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
T15-0156-IPolymérne a kompozitné materiály a ich spracovanie
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
T15-0094-BLS 2020/2021 - TFIng. Miroslav Prístavka, PhD.
T15-0095-ISimulácia výrobných procesov
LS 2020/2021 - TF
T15-0152-BTechnológie výroby a montáže automobilov
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.