Centrum medzinárodných programov (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0001-IKomunikácia s verejnosťouLS 2018/2019 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0001-IKomunikácia s verejnosťouZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
U15-0001-IKomunikácia s verejnosťouLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.